Constrera projekterar världens första vårdboende i enlighet med NOLL CO2

2020-03-11

Se allt aktuellt

Constrera kommer i samverkan med Hemsö att utveckla ett vårdboende i Tyresö med 72 vårdplatser. Vårdboendet kommer att uppföras som Miljöbyggnad Silver.

Projektet kommer  att genomföras som Sveriges och Världens första projekt i enlighet med SGBCs Hållbarhetscertifiering NOLL CO2.

Projektet projekteras fram till Q2 2020 och beräknas vara färdigställt till Q1 2022.

För mer information kontakta VD Marcus Andersson