Coop butik och Vårdboende åt Stenvalvet

2018-07-12

Se allt aktuellt

Utmanande kombiuppdrag: nytt vårdboende och ombyggd butik

Constrera har fått det prestigefyllda och utmanande uppdraget att projektera för att bygga om en Coop butik och bygga ett nytt vårdboende åt Stenvalvet AB.

Projektet är beläget ovanpå tunnelbanan i Farsta Strand och ställer högsta krav på riskminimering och säkerhetsplanering. Projektet genomförs i projektformen Open Construction vilket innebär att projektet även kommer att byggas av Constrera vid uppfylld målbild under projekteringen.

Projekteringen kommer att färdigställas under Q3 2018 och projektet i sin helhet skall vara inflyttningsklart Q4 2019.

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet 110 fastigheter med en area av 530 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 8 Miljarder.

Vi ser fram emot att i nära samarbete med vår kund få kombinera vår specialistkunskap inom nyproduktion av vårdboende med de tuffa krav som SL och platsen i sig ställer på projektering och produktion säger vd Marcus Andersson