Från kontor till skola
– konvertering på uppdrag av Balder

2018-12-11

Se allt aktuellt

Nytt liv i lokalerna i Aspudden

Constrera utför ett ROT-projekt i Aspudden på uppdrag av Fastighets AB Balder. Balders hyresgäst är Stockholms stad och uppdraget gäller att transformera lokalerna i den 7500 m2 stora byggnaden från kontor till högstadieskola. Arbetet startade i juli 2018 och väntas stå klar i Q3 2019.

När en kontorsbyggnad ska få nytt liv och rymma 900 högstadieelever, innebär det en hel del förändrade krav och en massiv ombyggnadsinsats. Ventilationssystem anpassade för den låga takhöjden, specialinstallationer för tillagningskök, salar för NO och hemkunskap är några exempel. Dessutom finns det ett företag med pågående verksamhet i bottenplan som vi måste ta hänsyn till.

Det här projektet är en samverkansentreprenad i Constreras projektform Open Construction där vi får visa prov på vårt lösningsfokus och vår flexibilitet. Vi lägger stor omsorg på projekteringen för att hitta de bästa lösningarna, tar in den expertkunskap som behövs och jobbar i nära samarbete med både kund och brukare, säger Christer Törnros, Arbetschef.