Komplex hotellbyggnation i Solna

2018-06-21

Se allt aktuellt

Hotel Ulriksdal Solna

Vi Invest AB har gett Constrera förtroendet som byggentreprenör för nyproduktionen av ett hotell precis intill Ulriksdal station i Solna.

Hotel Ulriksdal får sex våningar, 223 rum, gym och spa. Projekteringen startade i oktober 2017 och första skoptaget togs runt årsskiftet. Hotellet kommer att stå klart under 2019.

Tomtens läge och form ställer speciella krav på utformningen av byggnaden och närheten till järnvägen gör projektet komplext. Platschefen Jimmy Britz har tät kontakt med trafikverket eftersom vissa byggmoment kräver särskilda åtgärder för att säkerställa att marken runt tågbanan inte rubbas.

Att det är komplext är utmanande och roligt! Constrera är duktiga på att hitta individer med rätt spetskompetens och engagerar sig för att ge projektet de resurser som ger bästa effektivitet och resultat säger Jimmy Britz

Constreras arbetsmetod Open Construction minimerar risken för fel. Öppenheten och idén om tätt samarbete genomsyrar arbetssättet men märks än tydligare i senare faser i projektet. Då kommer en projektledare från Vi Invest att sitta på plats tillsammans med personal från Constrera.

Vi Invest AB är en snabbväxande koncern inom hotell- och fastighetsbranschen. Läs mer om bolaget och projektet Hotel Ulriksdal här