Samverkansavtal med Balder om byggnation av hotell med 220 rum

2020-02-11

Se allt aktuellt

Constrera har fått i uppdrag av Balder att i samverkan projektera samt genomföra en hotellbyggnation i Hammarby Sjöstad. Hotellet kommer förutom 220 rum innehålla restaurang, spa och takterass.

Projektet kommer att uppföras i enlighet med LEED GOLD och passar väl in i Constreras strävan i att bli ledande inom utvecklingen av hållbar byggnation i samverkan.

Projektet är tänkt att färdigställas till Q2 2022. För mer information kontakta VD Marcus Andersson.