Astra Zeneca anlitar Constrera i uppförandet av ny biomedicin fabrik

Constrera kan stolt berätta att Astra Zeneca har anlitat Constrera för att utföra samtliga invändiga byggarbeten för sin nya medicin fabrik i Södertälje. Fabriken är en stor satsning på biologiska läkemedel och den totala investeringen är ca 2,5 Mdkr. I Södertälje har Astra en av världen största anläggningar av läkemedel och denna fabrik blir ytterligare ett tillskott och en tillverkningsenhet som kommer att hålla yttersta världsklass. Se tidigare pressmeddelande från Astra.

Astra och projektledningsfirman Fluor har mycket stora krav på Arbetsmiljö och Säkerhet under byggnationen och de internationella inslagen i samband med en tuff tidplan gör detta projekt till en stor och spännande utmaning.

Constrera kommer att ha ca 8 tjänstemän på plats och arbetena kommer att slutföras under senare delen  av 2017 och fabriken planeras att tas i full drift 2019.

För mer info se astrazeneca.se & fluor.com eller kontakta VD Marcus Andersson