Constrera bygger hotell åt ALM

Constrera har fått i uppdrag av ALM Equity AB att uppför hotellbyggnader på Lidingö. Byggnationen består av 62 lägenheter i huskroppar bestående av 2 lgh/hus. Husen är framtagna av Wingårdhs arkitekter och håller mycket hög standard och är väl införlivade i skogsmiljön med närhet till vattnet. Se mer om detta fina projekt här.

Constrera har tidigare utfört både ombyggnationer och nybyggnationer av hotell och detta är ytterliggare ett led i Constreras vilja att genomföra projekt åt starka kunder och projekt med hög profil.

Constrera står för detaljprojektering och genomförande av byggnationens samtliga delar. Projektering påbörjas omedelbart och projektet beräknas färdigställas till sommaren 2019.

För mer information, kontakta VD Marcus Andersson