Vårt erbjudande

Vi är reformatörer

Det är mycket som skiljer oss från merparten av branschens aktörer och det är ett medvetet val, en väg vi valt att gå för att visa att det går att förändra och förbättra. Att det enda som inte går är att inte göra något. Det handlar om en sorts grundsyn på hela uppdraget och branschen. Om att vilja förbättra, förändra och effektivisera.

Om att respektera kundernas tid och budget, medarbetarnas hälsa och säkerhet och att utveckla verktyg och processer som gör den respekten till en självklar del i varje arbetsdag. Vi erbjuder ​Nybyggnation​, ​Renovering​ ochService & eftermarknad

Constrera vill på riktigt förändra en bransch.
Och gör det,
på riktigt.

Open Construction – transparens och samarbete

Projektformen ​Open Construction​ är kärnan i vårt konkurrenskraftiga erbjudande. Enkelt förklarat så är kundfördelarna att vi optimerar både byggprocessen och ekonomin genom att arbeta nära kunden från ett projekts allra första början. En konstruktiv dialog skapas och vi hittar de bästa och mest hållbara lösningarna – tillsammans. Projektering, produktion och leverans med pris- och tidsgaranti plus en väl fungerande eftermarknad ingår i erbjudandet.

Riskminimerad bemanning

Vi på Constrera garanterar att våra projekt bemannas på ett riskminimerande och smart sätt. Så ofta det är möjligt delar vi in projektstyrningen enligt projekttriangeln där Platschef, Konstruktionschef och Entreprenadingenjör har lika viktiga, kompletterande roller under produktionsfasen. Tack vare den här rollfördelningen klarar projektet flexibla arbetstider och frånvaro på ett bättre sätt. Och eftersom var och en av personerna får mer tid att utföra sin uppgift, ökar möjligheten att bygga ett bra lag.

Alla beslut i ett projekt påverkar delarna i projekttriangeln men i olika grad. Tillsammans med vår kund skapar vi tydlighet kring de olika beslutens påverkan på respektive del.

Nybyggnation

Constrera har kapaciteten att ro i land komplicerade projekt med stora krav på speciallösningar och högsta internationella säkerhetsstandard. Vår praktiska erfarenhet inom dessa nischer kommer från projekt som vårdboenden, lokaler för medicintillverkning/forskningslaboratorier och datahallar. Vi har erfarenhet av de flesta uppdrag inom nybyggnation – från hotell, hyres- och bostadsrätter till logistikfastigheter, anläggningar och kontor.

Renovering

Fastighetsrenovering är en annan central del i vårt erbjudande. Vi åtgärdar renoveringsbehov av fastigheter på ett sätt som gynnar både fastighetsägare, hyresgäster och vår miljö. Det är en självklar del av ett bolag som
är en handlingskraftig nytänkare.

SERVICE & EFTERMARKNAD

När allt är levererat och slutbesiktigat finns vi kvar som en trygghet för dig som är fastighetsägare eller fastighetsförvaltare. Vi är din partner i enskilda projekt och utför underhåll, reparationer och mindre tilläggsarbeten inom ramen för service och eftermarknad.