Constrera bygger om Attunda tingsrätt

2018-05-24

Se allt aktuellt

Stor hänsyn och säkerhetsfokus

Vacse har givit Constrera i uppdrag att utföra ombyggnadsåtgärder för Attunda Tingsrätt i Sollentuna. Arbeten kräver stor hänsyn till pågående verksamhet och säkerhet samt ordning & reda står i fokus. Arbeten påbörjas under Q3 2018 och kommer att färdigställas Q2 2019.

Constreras kund Vacse AB är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser.

Vi fortsätter att profilera oss inom samhällsfastigheter samt visa framfötterna och utmana i projekt med högt ställda krav säger vd Marcus Andersson