Historik

Före år 2013 hette Constrera Byggillet. Byggillet grundades redan 1969 och hade en tydlig profil gentemot renovering av hus i Stockholms innerstad och gentemot servicearbeten i allmänhet.

Under åren 1999 – 2002 var Byggillet en del av JM och fungerade då som byggservice.

År 2007 förändrades ägarstrukturen i Byggillet, då Marcus Andersson och Robert Ljungström blev ägare till bolaget. Sedan dess har det funnits en

tydlig ambition att bygga ett bolag med historien som grund, men med framtiden i sikte. Constrera siktar på att omsätta 1 Mdkr år 2022.

För att tydliggöra bolagets nya ambitioner och målsättningar, samt med anledning av utökat samarbete på den internationella marknaden, genomfördes under 2013 namnbytet till Constrera och en förändring av bolagets grafiska profil.