Astra Zenecas biomedicinska 
fabrik i Södertälje

Dubbla uppdrag och stora lärdomar i internationellt superprojekt med extra allt

Astra Zenecas nya biomedicinska fabrik är ett internationellt projekt i miljardklassen som har tagit Constrera till nya nivåer. Med Fluor Construction, en av byggvärldens absoluta giganter som uppdragsgivare, var både utmaningarna och de värdefulla lärdomarna oerhört stora. Allra mest speciellt var absolut renhet på byggarbetsplatsen under hela bygget, storalogistikflöden och det massiva dokumentationsarbetet.

BESTÄLLNINGEN OCH CONSTRERAS ROLL

Constrera blev inbjudna till upphandlingen av, och så småningom, tilldelade stomkompletteringen av den fabrik som Astra Zeneca uppför. I de inledande faserna var 15 personer från Constrera involverade i det omfattande administ­rativa arbetet.

Senare tillkom också ett kontrakt för enabling services – det vill säga ställ­ningar, hyrmaskiner, städning, håltagning etc. på löpande räkning. Det kontraktet växte i flera omgångar och sysselsatte till slut 50–60 personer från Constrera – betongare, ställningsbyggare och snickare som byggt olika provisorier, för att nämna några av rollerna.

SPECIELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

I detta projekt, med noggrannhet som absolut nödvändighet och där materialens klassning skulle godkännas av både FDA (Federal Drug Association) och Läkemedelsverket, kom Constreras tidigare erfarenhet av att bygga renrum och anläggningar med höga krav väl till pass. Det fanns strikta specifikationer för tätskikt, till exempel fick inga trämaterial byggas in på grund av risken för förmultning, och allt skulle dokumenteras. För att klara rengöringskraven på städning av byggarbetsplatsen behövdes åtta heltidstjänster.

På säkerhetssidan fanns strikta regler kring behörig personal, ”avboxning” och kabelhållare för att hålla golv fria.

Constrera hade en heltidsanställd Safety officer vilket samtliga entreprenörer på plats var tvungna att ha.

Uppdraget var att se till att samtliga moment var grundligt genomgångna och dokumenterade ur ett rent säkerhetsperspektiv innan de utfördes. Arbetssättet tar något längre tid men tvingar fram en noggrannare planering som ger framtida nytta. Från detta projekt tog vi på Constrera med oss ett nytt arbetssätt kring arbetsmiljö som innebär en mer noggrann värdering av ett tillbuds värsta utkomst. Det ger oss en tydligare lärandeprocess för att undvika skador på arbetsplatsen.

UTMANINGAR

Projektets internationella karaktär medförde vissa praktiska problem, t ex. att ritningarna från USA hade gipsskivor med fel tjocklek och fick ritas om. En av de största utmaningarna för Constrera handlade om den ovana rollen – att inte ha det övergripande ansvaret eller dialogen med slutkund/kundens hyresgäst. Pappersarbetet med upp till nio underskrifter på en arbetsorder och avancerade beställningsunderlag på engelska med alla språkets nyanser, var andra utmaningar. Men tack vare tidigare upparbetade processer och våra yrkesskickliga och självgående medarbetare lyckades vi till fullo med uppgiften.

VINSTER

Komplext, tungt att administrera men oerhört lärorikt och en intressant upplevelse att få vara delaktig i ett projekt av den här kalibern. Erfarenheten av att ha jobbat med ett av de största byggföretagen i världen är närmast ovärderlig. Fluor har en helt annan företagskultur och ger en helt ny dimension till synen på arbetsledning och förhållandet mellan beställare och utförare.

Constrera är också tacksamma för möjligheten att plocka godbitarna i säkerhetstänket och anpassa dem till vår marknad och kultur. Dessutom är det utvecklande att navigera på engelska på den här nivån. Kort sagt, vi har lärt oss mycket, inte minst om oss själva och våra invanda banor.

För mer information, kontakta Marcus Andersson