Datacenter i norra Stockholm  
via Joint venture-bolag

Driftsäkerhetsfokus i
internationellt storprojekt

Datacentret och det täta samarbetet med Dornan är ett utmärkt exempel på att Constrera gör det alla i branschen behöver göra. Om ett joint venture-bolag med en partner ger ett projekt de bästa förutsättningarna att möta de krav och förväntningar som kunden ställer, så startar vi ett sådant. Och kraven var stora och specifika i detta uppdrag med fokus på driftsäkerhet, riskminimering och och hållbarhet.

BESTÄLLNINGEN OCH
CONSTRERAS ROLL

Beställaren erbjuder serverhallar för bolag och säkerhetskänsliga organisationer med behov av säkra och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga tillgänglighet. Bolaget har dessutom en grön profil; de driver sina hallar på enbart förnyelsebar energi och överskottsvärmen används för att värma upp bostäder. Utbyggnaden av data­centret i norra Stockholm var ett projekt som vi på Constrera utförde i ett joint venture-bolag tillsammans med installationsexperterna Dornan – en internationell gigant på området. Vårt gemensamma bolag heter DorCon.

Constrera ansvarade för all byggnation och Dornan för alla installationsarbeten i den 8 000 m2stora tillbyggnaden. Projekteringen och det omfattande tankearbetet för att kartlägga alla möjliga scenarion och utforma en plan för att säkra driften i alla lägen, hade vi gemensamt ansvar för.

SPECIELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Säkerhetsnivån var extrem. Serverhallar som den här har dessutom en mycket hög renhetsgrad, både under byggtiden och när lokalen tas i bruk. Det finns flera likheter med medicinska fabriker med ”clean rooms” som ett exempel. UPS:er (Uninterruptible Power Supply) säkerställer att servrarna aldrig ligger nere med olika matning och lagring av ström enligt hängslen-och-livrem-principen.

Eftersom servrarna genererar enormt mycket värme är full funktionalitet på kylanläggningen lika viktig som obruten strömförsörjning. Det skulle bara krävas några minuter utan kyla för att slå ut systemet. Beställarens helgröna profil och önskan att ta vara på överskottsvärmen, krävde också speciallösningar.

UTMANINGAR

Den största utmaningen i detta projekt var att förutse och planera åtgärder för alla tänkbara störningar, inklusive naturkatastrofer. Den internationella karaktären med enbart amerikanska konsulter och engelska som språk för all kommunikation, var mer utvecklande än utmanande. Rent praktiskt och byggnadstekniskt fanns en problematik i att tomten ligger på gammal sjöbotten. Det krävdes mycket noggrann projektering av markarbetena för att garantera tillräcklig stabilitet för de tunga transformatorerna med mera.

VINSTER

Det lyckade samarbetet med Dornan ger oss ett kvitto på att vi är duktiga på att skapa dreamteams. Både genom att anlita de konsulter som optimerar vårt lag för varje uppdrag och genom samarbeten med andra bolag, i det här fallet en av världens främsta experter på datahallar. Vårt gemensamma bolag DorCon lever kvar och vi har fortsatt att jobba tillsammans i andra projekt, till exempel Astra Zenecas fabrik i Södertälje. Vi har byggt en relation för framtiden.

Constreras vilja att förändra och förbättra branschens sätt att jobba var en nyckel i detta projekt – vårt säkerhetsfokus, flexibiliteten och våra digitala verktyg för processtyrning. Detta datacenter var vårt första serverhallprojekt men vi levererade ändå över förväntningar och enligt tidplan.

För mer information, kontakta Marcus Andersson