Hotellbygge i Solna  
Sverigepremiär för AC Hotels by Marriott

Hotellbygge med krävande läge
och spännande utmaningar

Med järnvägen som närmaste granne och en tomt som i stort sett inte är större än byggnaden, bjuder bygget av Hotell Ulriksdal på utmaningar som kräver dialog och nya lösningar. Det är förutsättningar som passar Constrera och vår öppna form av samverkansentreprenad mycket bra. Hotell Ulriksdal, som beräknas öppna i slutet av 2019, blir AC Hotels by Marriotts första hotell i Sverige och beställaren Vi Invests flaggskeppshotell.

BESTÄLLNINGEN OCH
CONSTRERAS ROLL

Projektet är ett hotellbygge av drygt 220 rum i sex våningar. I hotellet ska det även finnas spa, gym, restaurang och konferenslokaler. Beställare är Vi Invest AB – en snabbväxande svensk koncern inom hotell- och fastighetssektorn. Projektet är en samverkansentreprenad, genomförd med Constreras projektform Open Construction där vi ansvarar för att hotellet uppförs som en total­entreprenad.

Projektet är en samverkansentreprenad där all information är öppen mellan beställare och entreprenör, helt i linje med vår projektform Open Construction.

Vi ansvarar för projektering och byggnation av hotellprojektet. Processerna löper parallellt under projektet eftersom dess delar är i olika faser. Det här är ett samverkansprojekt där Open Construction används. Både Constrera och beställaren har insyn i alla delar av projektet och det finns möjlighet att ha tät dialog och dagliga avstämningar. Tid och resurser är kritiska faktorer i mindre organisationer och Hotell Ulriksdal är ett exempel på att vårt sätt att jobba har stora vinster, även för kunder som inte har möjlighet att ha en daglig dialog. Öppenheten ger oss chansen att vara agila och snabbt lösa de problem som dyker upp. I den senare delen av utförandefasen tätnar samarbetet och en projektledare från Vi Invest finns på plats i Ulriksdal.

UTMANINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Att bygga ett stort hotell är alltid en komplicerad uppgift. Hotell Ulriksdal är ett projekt med speciella förutsättningar och en rad utmaningar som sätter oss på prov i alla faser, i stort sett varje dag. Det handlar dels om övergripande faktorer som:

• Att byggnaden praktiskt taget är lika stor som tomten och några arbetsmoment därför kräver tillgång till kommunal mark på en angränsande tomt.

• Tomtens läge i direkt anslutning till Ulriksdals station och järnvägsspåren innebär att vi dagligen måste utföra mätning av spåren på banvallen för att säkerhetsställa att rälsen inte rör sig.

Men också om praktiska konstruktionsutmaningar som:

• Ett poolområde på markplan med tillhörande ljusgård och fri sikt upp mot stjärnhimlen på andra sidan glastaket. Poolbyggen medför alltid mycket tankearbete och specialkunskaper om den ventilation, hållfasthet och tätning som krävs.

För mer information, kontakta Marcus Andersson