Ombyggnation av Coop-butik 
på Farsta Strandplan

Ett öppet projekt i flera nivåer med stora krav på hänsyn och säkerhet

Renovering och anpassning av Coop-butiken på Farsta Strandplan är en del i ett projekt med speciella förutsättningar. Butiken renoveras samtidigt som huset förstärks och anpassas eftersom ett äldreboende byggs ovanpå. Av naturliga skäl är de båda byggena tätt sammanlänkade. För Constreras del är Gåsö 2 ett utmärkt skyltfönster för bredden, flexibiliteten och för hur väl projektformen Open Construction fungerar.

BESTÄLLNINGEN OCH CONSTRERAS ROLL

Coop-butiken som får ett äldreboende på taket ligger i bottenplan på adressen Farsta Strandplan 15 (fastighetsbeteckning Gåsö 2), precis intill T-banestationen med samma namn. Butiken renoveras i samband med bygget av det nya bjälklag som behövs för att bära äldreboendets moduler.

Constrera är totalentreprenör för ombyggnaden och har utfört den omfattande renoveringen av Coop-butiken på rekordtid.

Detta för att minimera den olägenhet det innebär att hålla stängt och butiken kunde också öppna som planerat.

Det här tvådelade projektet är en samverkansentreprenad där all information är öppen mellan beställare och entreprenör, helt i linje med vår projektform Open Construction. Dialogen med SL är också tät och fungerar väl.

UTMANINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Under matbutiken ligger ytterligare ett publikt utrymme att ta hänsyn till – T-banestationen. Det är den största utmaningen eftersom störningar i T-banetrafiken inte accepteras – den får inte stå still. En ombyggnad av T-banestationens nödutgång ingår i projektet och det innebär mycket noggrann planering och tät kontakt, alla inblandade parter emellan.

I och med närheten till tunnelbanan och tomtens relativa litenhet i förhållande till byggnaden, krävs det en hel del omledning av gångtrafikanter som ska resa kollektivt. Ytterligare en utmaning är den snäva tidplanen för butiksrenoveringen med en byggtid på bara 12 veckor.

RESULTAT OCH FÖRÄNDRING

Vår beställare Stenvalvet har nytta av Constreras historik och tidigare erfarenhet av att bygga med snäv tidplan på en begränsad yta, nära tredje man. Säkerhetstänket, förståelsen för att vardagen för boende och resenärer ska påverkas i minsta möjliga grad och dialogen som samarbetsformen Open Construction innebär, är andra fördelar. Stenvalvet AB är i sin tur mycket duktiga på att informera om projektets status och om de störningar som finns – allt sköts genom en Facebook-sida som uppdateras minst en gång i veckan.

För mer information, kontakta Marcus Andersson