Omfattande renovering av 
hyreshus i Märsta

I Sigtuna kommun, närmare bestämt på Magnegatan –Ymergatan i Märsta, har Constrera färdigställt ett omfattande renoveringsprojekt på uppdrag av Sigtunahem.

Projektet har pågått till våren 2016, och berör 386 lägenheter. Samtliga hyresgäster har under byggtiden fått flytta ut, eftersom renoveringen har omfattat allt från stambyte, ombyggda entréer och renoverade tvättstugor till nytt värmesystem, nya fläktrum på taken, nya kulvertdragningar och därmed utbyte av det gamla kulvertsystemet, samt nytt elsystem i hela området.

Hela området har också att utrustas med ett elektroniskt passersystem, och alla lägenheter försetts med nya säkerhetsdörrar. De boende har dessutom haft möjlighet att välja olika tillvalsprogram för att få delar av eller hela sin lägenhet renoverad.

I projektet ingick att sanera miljöfarligt avfall såsom PCB och asbets. Ett självpåtaget projektmål från Constreras sida är dessutom att försöka sortera minst åttio procent av allt rivningsavfall.

För mer information, kontakta Marcus Andersson