ROT-projekt i Aspudden – 
Från kontorslokaler till högstadieskola

Nytt liv i lokalerna:
Föryngring och förändring när
kontoret blir skola

När en kontorsbyggnad ska få nytt liv och rymma 900 hög­stadieelever, innebär det en hel del förändrade krav och en massiv ombyggnadsinsats. Det behövs salar utrustade för NO-experiment och gymnastik, matsal, tillagningskök … och en väldig massa mer luft. Ventilationen är en av de största utmaningarna i detta ROT-projekt som genomförs som en samverkansentreprenad med stor öppenhet.

BESTÄLLNINGEN OCH
CONSTRERAS ROLL

Kontorsfastigheten på ca 8 100 m2är i sex våningsplan. Skolans gymnastiksal byggs under jord i det som tidigare var garage och förråd – ovanpå den stora innergården.
Här växlas betongpelare av med stålbalkar.
På beställningslistan finns också ett tillagningskök för 900 portioner om dagen och en matsal. NO-salarna kräver processventilation och hemkunskaps­lokalerna har sina specifikationer. Eftersom bärigheten i bjälklagen inte är tillräcklig för de stora installationerna som krävs för kök och fläktrum, måste de förstärkas.

Constrera sköter projektering och byggnation. Det inledande rivningsar­betet utfördes parallellt med projekteringen för att maximera tidseffektiviteten. Vi har ett nära samarbete med Balder och representanten från Stockholms stad – båda är med på alla projekteringsmöten och vi tar gemensamma beslut kring upphandling av underentreprenörer. Ekonomin är helt öppen i detta projekt som har en fast del för tjänstemännens arbete, etablering och andra fasta kostnader och en del som går på löpande räkning.

UTMANINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Transformationen från kontor till skola för 900 elever för med sig ett mycket större behov av luft. Med en takhöjd på bara 2,70 m krävs speciallösningar för att få plats med alla de ventilationskanaler som behövs. Skolan ligger i anslutning till Essingeleden och tilläggsisoleras därför för att minimera ljudstörningen. I fastighetens bottenvåning finns ett postorderföretag att ta hänsyn till – t ex. genom att utföra rivningsarbete på helger. Ytterligare en utmaning är den snäva tidsramen – skolan vill ha lokalerna klara till terminsstart, våren 2020.

RESULTATET

Samverkan och alla korten på bordet genom Constrera-metoden Open Construction, ger goda förutsättningar
för goda resultat. Constrera lägger stor omsorg på projekteringen för på att hitta de bästa lösningarna och alternativen – väger för och emot, tänker nytt och brett. Vi tar in den expertkunskap som behövs – i detta fall en konsult specialiserad på skolbyggen.

För mer information, kontakta Marcus Andersson