Saneringshallen 
i Solna

I Hagalund i Solna finns en miljösäker saneringshall för tåg som Constrera har uppfört på uppdrag av Jernhusen. Saneringshallen, som är närmare 40 meter lång och uppförd i betong och plåt, rymmer två vagnar åt gången.  Hallen har ett spår som gör att man enkelt och på ett miljö- och arbetsmiljövänligt sätt kan köra in vagnar för sanering. Både framför och bakom hallen finns dessutom uppställningsplatser på mellan 150-200 meter.

Saneringshallen har en inbyggd reningsanläggning som kan hantera sanering både av klotter och efter olyckstillbud. Hallen påbörjades och stod färdig under 2011 och används idag av flera olika tågoperatörer.

Vill du veta mer? Kontakta  Marcus Andersson