Utmanande byggprojekt
– äldreboende ovanpå matbutik i Farsta

Utmanande dubbelprojekt med
vidöppen samverkan

Bygget av ett äldreboende innefattar en rad speciella funktioner och kunskap om de krav och behov som finns. Eftersom det här nybyggnationsprojektet på Farsta Strandplan görs ovanpå en befintlig Coop-butik, är också förutsättningarna lite speciella. Inte minst eftersom det också finns en T-banestation med tillhörande folkmyller här. För Constreras del är Gåsö 2 ett utmärkt skyltfönster för vår bredd, flexibilitet och för hur väl projektformen Open Construction fungerar.

BESTÄLLNINGEN OCH CONSTRERAS ROLL

På adressen Farsta Strandplan 15 (fastighetsbeteckning Gåsö 2) precis intill T-banestationen, byggs ett äldreboende på taket av en Coop-butik. Boendet, som är en beställning från Stenvalvet och deras kund Ersta Diakoni, har en yta på 4 000 m2fördelat på 54 lägenheter och lokaler för hemtjänstverksamhet.

Coop-butiken i bottenplan renoveras i samband med bygget av det nya bjälklag som behövs för att bära äldre­boendets moduler. Eftersom samtliga försörjningssystem till äldreboendet går genom butiksplanet, krävdes noggrann planering långt innan äldreboendet tog form på plats.

Projektet är en samverkansentreprenad där all information är öppen mellan beställare och entreprenör, helt i linje med vår projektform Open Construction.

I projektet ansvarar Constrera för projektering och utförande. Beställaren Stenvalvet är en stor fastighetsägare som bygger samhällsfastigheter och även deras kund, Ersta Diakoni, har omfattande erfarenhet av byggprojekt i den större storleken. Det är tydligt i de täta möten och den ständigt pågående dialog som präglar vårt samarbete – hur kan vi förbättra och effektivisera? Vi har också en tät och välfungerande kontakt med SL.

Eftersom vi hela tiden arbetar nära ”tredje man” ställs det höga krav på vår personal när det gäller säkerhet och framkomlighet. Det kräver rigorös plan­ering. Genom en Facebook-sida informerar vi om framdriften och eventuella störningar varje fredag. Relationen med boende och andra som rör sig i området är viktig.

UTMANINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Det finns flera utmaningar med projektet. Inte nog med att äldreboendet byggs ovanpå en befintlig fastighet, under butiken ligger ytterligare ett publikt utrymme att ta hänsyn till – T-banesta­tionen. Det är den största utmaningen eftersom störningar i tunnelbanetrafiken inte accepteras – den får inte stå still.

En annan faktor som kräver mycket projektering är att byggnaden måste konstrueras på så sätt att vibrationerna från spåren inte fortplantar sig upp till äldreboendet. En ombyggnad av T-bane­stationens nödutgång ingår i projektet och det innebär mycket noggrann planering och tät kontakt, alla inblandade parter emellan.

I slutändan är den största utmaningen, och beviset på att vi lyckats, att boende och personal trivs på det nya äldreboendet.

RESULTAT OCH FÖRÄNDRING

Alla parter bidrar med sin expertkunskap och berättar om förväntningar och hinder på vägen. Det är positivt att slippa överraskningar och dolda agendor. Om någon del blivit dyrare än förväntat vet beställaren redan om det och har varit med i diskussionen om var vi istället kan göra en mindre kostsam lösning. Det är slutkostnaden och en bra slutprodukt som är intressant.

Den öppna dialogen ger mervärde till alla, också till slutkunden som ju ska betala hyra många år framöver. Här är Ersta diakoni inne väldigt tidigt i processen och berättar om sina behov och önskemål – en boendemiljö där varje människas integritet och välbefinnande står i centrum

För mer information, kontakta Marcus Andersson