Välplanerade smålägenheter på Lidingö

På Lidingö i Stockholm har Constrera uppfört en femvånings loftgångsfastighet bestående av 18 välplanerade smålägenheter, samt en till två lokaler. Byggtiden är kort och lägenheterna små, men yteffektiva.

Översta våningen består av etagelägenheter på ca 60m2. De övriga lägenheternas storlek varierar mellan 26moch 40m2. Samtliga lägenheter kommer att ha stora badrum, funktionella kök och en hög standard överlag. Lägenheterna uppförs med tillhörande terrasser, balkonger eller franska balkonger beroende på läge, och fastigheten kommer att konstrueras med ljudisolerande loftgångar som skydd gentemot intilliggande väg.

För mer information, kontakta Marcus Andersson

PROJEKTINFORMATION

Projektvolym
25 Mkr
Status
Pågående
Projektstart
2014-01
Beräknat projektslut
2014-10
Projektform
Open Construction
Kund
Caracol Fastighets AB