Vårdboende och studentbostäder 
i Stora Sköndal

Läckert boende med genomtänkt generationsmix

Vi bygger vårdboende och studentbostäder i Stora Sköndal – en ny stadsdel som växer fram i området kring Drevviken söder om Stockholm. Byggprojektet är ett uppdrag för kunden Ikano Bostad.  Att skapa möjligheter för fler naturliga möten mellan generationer är en vinst med den, än så länge, ganska ovanliga kombinationen av hyresgäster.

BESTÄLLNINGEN OCH
CONSTRERAS ROLL

Villa Magnolia har en spännande arkitektur, blir fem våningar högt och ska rymma 74 vårdboendelägenheter och 21 lägenheter för unga, belägna på entréplanet. Constrera leder projekteringen och utför all byggnation på plats. Efter inledande markarbeten och gjutning var det dags för stomresning i mars 2019.

SPECIELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Till det här projektet används väggelement som kommer färdigteglade från fabrik. Det innebär att de marginaler och möjligheter att anpassa och justera som finns när man bygger traditionellt, saknas här. Det ställer stora krav på planering och mätningar och projekteringen kring väggelementen har varit omfattande.

UTMANINGAR

Villa Magnolia har en läcker arkitektur där taklandskapet blir spännande och variationsrikt. Taklösningen består av en del med traditionellt tak och en lägre del med synliga takstolar. Under den synliga konstruktionen anläggs en takterrass med trädgård där de boende kan njuta av grönska och dofterna från kryddväxter. Taklösningen är den största utmaningen rent projekterings- och byggmässigt.

VINSTER

Vår projektform Open Construction ger stora vinster. Öppenheten är grunden i det goda samarbetet och i detta projekt är beslutsvägarna mellan oss och Ikano Bostad både korta och snabba. Att vi på Constrera lägger stor vikt vid att mäta och kontrollera, ofta och noggrant, är en garant för att byggprojektets utmanande moment genomförs utan problem. Det är optimala förutsättningar för lönsamma projekt som ger slutkunderna ett riktigt bra boende.

För mer information, kontakta Marcus Andersson