Samarbete

På Constrera pratar vi om vår process. Då menar vi det som är en förutsättning för och nyckeln till framgång för alla inblandade i morgondagens byggprocess. Det som gör att vi kan hantera ekonomi och risk på ett optimalt sätt.

Genom att arbeta tillsammans från ett projekts allra första början, kan vi skapa en konstruktiv dialog och hitta lösningar som kanske annars hade gått förlorade. Ja, kanske rentav avstå från lösningar som inte är hållbara.

projektering, produktion och leverans med pris- och tidsgaranti

Vi vill involvera dig och själva involveras. Därför är vi gärna med och räknar på budgetkalkyler, skissar på energibesparingsförslag eller tittar på alternativa lösningar redan i ett initialt skede av processen. Den typen av samarbete kallar vi ”Open Construction”. Tillsammans med dig paketerar vi projektering, produktion och leverans med pris- och tidsgaranti. Vi ser också till att en väl fungerande eftermarknad ingår i vårt erbjudande.

Open Construction är helt enkelt en projektform som paketerar och optimerar byggprocessen. Då blir också ekonomin optimerade. Då blir båda parter nöjda och det är väl det som skiljer en leverans från ett SAMARBETE!

Vill du veta mer om vad vi på Constrera kan erbjuda dig, läs mer under Erbjudande.

Projekts